Zelflerend Mechanisme

Zelflerend Mechanisme

Het menselijk brein is complex en past zich aan door het aanmaken van nieuwe verbindingen en het versterken of verzwakken van bestaande verbindingen. De AI platform technologie van Wenoow is hierop gebaseerd.

Er worden allerlei soorten verbindingen gemaakt tussen objecten op het pad van vraag naar antwoord of van probleem naar oplossing waardoor gebruikers van een platform wat ondersteund wordt door Wenoow elkaar en informatie steeds sneller kunnen vinden. Het is een zelflerend mechanisme wat steeds slimmer wordt waarbij de gebruiker altijd in control blijft.

Niemand weet alles maar iedereen weet wel wat en Wenoow brengt dit samen in een uitdijende kennisruimte, want samen weten we meer.